لحظه تهدید زن تهرانی با چاقو توسط سارقان خشن

سارقان خشن با چاقو زن تهرانی را تهدید کردند. این سارقان خشن که دست به موبایل قاپی زدند نزدیک زن تهرانی شده و با تهدید و زود موبایل این زن را به سرقت بردند. سارقان خشن با موتور در حالیکه ماسک به روی صورت داشتند به این زن نزدیک شده و موبایل او را قاپیدند.

۰ نظر