نجات کودک ۳ ساله تبریزی از دست آدم‌ رباها

 آدم ربایان با معرفی خود به عنوان ماموران اداره گاز وارد منزل این کودک شده بودند.

۰ نظر