توجیه نمکی درباره درگیری لفظی با یک نماینده

اسکا نیور: سعید نمکی، وزیر بهداشت، درباره حواشی درگیری لفظی با یک نماینده مجلس توضیحاتی ارائه کرد. او گفت: نماینده زاهدان می‌خواست من رئيس دانشگاه‌ علوم‌پزشکی زاهدان را بردارم و کسی که او می‌خواهد، جایگزین کنم اما من آدم این حرف‌ها نیستم.

۰ نظر