لحظه نفس‌گیر نجات کودک هشت ماهه از زیر خودرو

پلیس و عابران با بلند کردن خودرویی که وارد آرایشگاه شده بود کودک را نجات دادند. راننده بعد از تصادف با مادر و کودکش در خیابان آنها را به داخل ساختمان آرایشگاه کشید.

۰ نظر