وضعیت هولناک کرونا در اورژانس یکی از بیمارستان های مشهد

این فیلم از پایگاه خبری جویان خبر و با لوگوی اخبار مشهد ذکر شده است. تا کنون مسئولان بهداشت و درمان مشهد نسبت به این فیلم واکنشی نشان نمی دهد.

ویدئویی از وضعیت وخیم و بحرانی کرونا در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) مشهد منتشر شده است که نگرانی های زیادی را به همراه داشته است.

۰ نظر