روایت مادر ارشا اقدسی بدلکار معروف از وصیت پسرش

 مادر آقای اقدسی اعلام کرد که پسرش وصیت کرده است که اگر دچار مرگ مغزی شد، اعضای بدنش را اهدا کنند.

منبع : صدا و سیما

۰ نظر