لحظه سرقت النگوهای یک زن بی‌دفاع در هنگام خروج از مسجد

ویدیویی از سرقت النگوهای یک خانم در هنگام خروج از مسجد در گلشهر مشهد را ببینید.

۰ نظر