آتش نشانی که در هوا ؛ زنی که خودکشی کرده بود را نجات داد

آتش نشان که از پنجره نظاره گر فردی است که دست به خودکشی زده به محض اینکه خود را به پایین پرتاب می‌کند با کمک همکارش جان این فرد را نجات می‌دهد. این اتفاق در لتونی رخ داده و توماس جان یک زن را نجات داده است.

۰ نظر