تصادف وحشتناک پژو پارس و ۴۰۵ در حاشیه جاده

راننده پژو پارس پس از انحراف، با راننده پژو ۴۰۵ که در کنار جاده توقف کرده است و در حال سوار شدن است، برخورد می‌کند.

۰ نظر