در برگزاری یک جشن تولد در پارک تمساح دست یک زن را گاز گرفت

برگزاری جشن تولد در پارک خزندگان یوتا برای بچه‌ها به یک تجربه وحشتناک تبدیل شد. تمساح دست مربی خود را که طرفش دراز کرده بود به دهان گرفت و او را به داخل آب کشید. اگر کمک یکی از افراد حاضر در آنجا نبود تمساح دست این زن را با آرواره قدرتمند خود قطع می‌کرد.

۰ نظر