رفتار عجیب طالبان با معتادان در سطح شهر

ویدئویی از رفتار عجیب طالبان با معتادان در سطح شهر منتشر شد.

۰ نظر