اتفاقی عجیب برای جوان اعدامی 23 ساله پای چوبه دار

بخشش مادرانه به جوان ۲۳ ساله اعدامی زندگی دوباره می‌دهد.

۰ نظر