صحبت های احساسی سید بشیر حسینی بری علی لندی وسط برنامه زنده !

علی لندی که برای نجات جان مادر و خواهر یک شهید به دل آتش زده بود جان خود را از دست داد.

قبل از علی هم مادر شهید به دلیل شدت سوختگی جان سپرد. علی آرزو داشت به سفر کربلا برود و حالا در آستانه اربعین حسینی به دیار باقی شتافت.

۰ نظر