فیلم لحظه حمله افراد ناشناس به کادر درمان ورامین

تعدادی از افراد ناشناس به کادر درمان در بیمارستان شهید مفتح ورامین حمله کردند. هنوز هیچ مقام رسمی در این خصوص و دلیل حمله به کادر درمان اظهار نظر نکرده است.اما در کلیپ تصویری منتشر شده از لحظه حمله این فرد در فضای مجازی دیده می شود که فردی ناگهان به کادر درمان حمله می کنند و این افراد که به نظر می رسد به شدت شوکه شده و وحشت کرده اند، سعی می کنند خودشان را از فرد مهاجم دور کنند. با توجه به اینکه جزئیاتی از این حادثه در دست نیست،انگیزه این فرد مشخص نشده است.

۰ نظر