جنین زنده 8 ماهه در زباله های منطقه فلاح تهران

ساعتی قبل جنین زنده ای که کنار سطل زباله در منطقه 17 تهران خیابان بهبودی نبش کوچه نیکو ها،رها شده بود توسط مردم محل تحویل کلانتری 161 ابوذر و کادر درمانی مستقر در محل شد.

۰ نظر