استفاده از برف شادی در یک عروسی حادثه آفرید

گاز های تشکیل دهنده برف شادی
برف شادی از گازهای بوتان ، گاز ایزوبوتان، گاز پروپان مخلوط شده است و همراه عامل فوم کننده و آب که با چند ماده شیمیایی دیگر ترکیب شده اند ، تولید برف شادی می کند .
برف شادی به این صورت می باشد که وقتی ماده از قوطی خارج می شود فشاری که در داخل اسپری است ازروی ماده برداشته می شود و انبساط می یابد . ترکیب بوتان بخار می گردد و فقط آب و باقی مانده از مواد فومی شکل باقی می ماند
مصارف برف شادی درتمامی مراسم و جشن تولدها و مناسبت ها در اندازه های متفاوت مورد استفاده می گردد .
خطر برف شادی برف شادی و چشم : بلافاصله چشم شستشو شود و به مرکز چشم پزشکی مراجعه گردد
برف شادی و پوست :برای جلوگیری از تحریک پوست ، پوست با آب و صابون تمیز گردد .
برف شادی و تنفس ک در صورتی که برف شادی در تنفس شما مشکل ایجاد کرد به فضای آزاد بروید ، در موارد حاد نیاز به تنفس مصنوعی و تماس با اورژانس است .

۰ نظر