فوری : تزریق دز سوم واکسن کرونا به 18 تا 60 ساله ها

دکتر جماعتی - دبیر کمیته علمی کرونا به رکنا خبر داد که امروز ، هفتم آذرماه 1400 جمع بندی تصمیم اعضای کمیته علمی کرونا در ایران بر تزریق فوری دز سوم واکسن کرونا به رده سنی از 18 تا 60 سال در ایران بود. تصمیمی که به وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا اعلام شد.

۰ نظر