اولین ویدیو از دختران دانش آموز مصدوم در سانحه سرویس مدرسه

صبح امروز سرویس مدرسه‌ای در کرمانشاه تصادف کرده است. کودکان حاظر در این سرویس در این ویدیو از صدمه هایی که طی این تصادف دیده اند، می گویند.جامعه 24

۰ نظر