ویدوئویی تصویری از راه دور از اولین مبتلای اُمیکرون شناسایی شده در ایران !
۰ نظر