سقوط مرگبار خودرو از پل بدون حفاظ در شهرستان کارون

یکدستگاه خودروی سبک از روی پل بدون حفاظ در شهرستان کارون در جاده اهواز - آبادان، به درون آب سقوط کرد و دو سرنشین خودرو بدلیل خفگی جان باختند.

۰ نظر