فیلم لحظه شلیک مرد زن نما در مطب دکتر عفونی

عصر دیروز مردی با لباس زنانه وارد مطب دکتر عفونی در خیابان امام ایذه شد و با شلیک گلوله دکتر و یکی از مراجعان به مطب را مجروح کرده و متواری شد.

۰ نظر