سرقت موبایل توسط یک دست‌فروش در رستوران

دوربین‌های مداربسته یک رستوران تصاویری از یک سرقت را ضبط کرد. یک دست فروش که به داخل رستوران رفته بود، از فرصت استفاده کرد و گوشی مشتری رستوران را به سرقت برد.

۰ نظر