جنایت بی‌شرمانه یک مادر؛ انداختن نوزاد درون سطل زباله!

مادری ۱۸ ساله در ایالت نیومکزیکوی امریکا که در عملی جنایتکارانه نوزاد خودش رو در سطل زباله انداخته بود دستگیر شد. نوزاد نجات پیدا کرد.

۰ نظر