خوش شانسی یک کارگر در حادثه سقوط آسانسور

یک کارگر در چین در آخرین لحظه از حادثه سقوط آسانسور جان سالم به در برد.

۰ نظر