غش کردن یک عضو گارد سلطنتی عمان در مراسم استقبال از رئیسی

یک عضو گارد سلطنتی عمان در مراسم استقبال از سیدابراهیم رئیسی توسط پادشاه عمان غش کرد.

۰ نظر