لحظه فرار شجاعانه دختر جوان آبادانی از طبقات بالای ساختمان متروپل

دختر آبادانی که در حادثه متروپل خودش را اینگونه شجاعانه و قدرتمندانه از طبقات بالا ساختمان تخریب شده نجات می‌دهد.

۰ نظر