صف آبادانی‌ها برای اهدای خون به مصدومان حادثه متروپل

مردم آبادان در پی فروریختن ساختمان نیمه‌کار متروپل برای اهدای خون به مصدومان حادثه به مرکز اهدای خون مراجعه کردند.

۰ نظر