اولین فیلم دوربین مداربسته از لحظه ریزش ساختمان متروپل آبادان

اولین فیلم دوربین مداربسته از لحظه ریزش متروپل / فرار مردم وحشتزده را ببینید

رکنا

۰ نظر