ویدیویی و نمایی دیدنی از ساختمان متروپل آبادان قبل از فرو ریختن !
۰ نظر