لحظه ریزش هولناک متروپل از نمایی دیگر

خبرگزاری ایرنا، اولین ویدیو منتشر شده از لحظه ریزش متروپل از نمای پشت این ساختمان را منتشر کرد.

۰ نظر