مرد خبرساز حادثه «متروپل» عذرخواهی کرد

طی روزهای اخیر صداوسیما گزارشی پخش کرد که در آن فردی مدعی شد پس از ۳۰ساعت از زیر آوار در آمده است؛ اما تصویری از این فرد در فضای مجازی منتشر شده که نشان داد او قبلا در حال کمک‌رسانی به مردم در ماجرای حادثه آبادان بوده است! حالا مردی که مدعی شده بود ۳۰ ساعت در زیر آوار متروپل مانده مقابل همان دوربین صداوسیما از مردم عذرخواهی کرد!

۰ نظر