تبلیغات برج‌های متروپل با اشاره به ایمنی کامل در برابر زلزله ، چندی پیش !!!
۰ نظر