گریه یک خواهر کنار آوار متروپل ‎آبادان برای برادر مفقودش

رکنا: می‌گوید: برادرم ، عزیزم، هفت روز است زیر این آوار است. در متروپل کناف نصب می‌کرد که ‎متروپل آوار شد. عکس برادرش را نشان می‌دهد و می‌گوید:" شما خبرنگار هستید. عکسش را نشان بدهید، شاید پیدا شد،عزیز جانم است..."

۰ نظر