باز شدن درب خودروهای تولید داخل فقط در یک ثانیه !

باز شدن درب خودروهای تولید داخل "از ساینا و پراید؛ تا سمند و پژو" فقط در یک ثانیه!

 خیلی مراقب باشید؛ به هیچ عنوان به قفل فابریک خودروهای صفر داخلی اعتماد نکنید...

۰ نظر