نوع جدید سرقت‌ در جایگاه‌های بنزین

امروزه در جایگاه‌های بنزین سارقان به روش‌های مختلف اقدام به سرقت می کنند بنابراین همه افراد مخصوصا کسانی که هنگام پر کردن باک از ماشین پیاده نمی‌شوند، باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند و بیشتر از قبل احتیاط کنند.

براى آگاه كردن دوستان تان، اين ويديو را برايشان فروارد كنيد

۰ نظر