اقدام به خودکشی فردی که قصد خودکشی بر روی پل پیروزی را داشت + ویدیو

اقدام به خودکشی فردی که قصد خودکشی بر روی پل پیروزی را داشت + ویدیو

۰ نظر