حرکت جنون‌آمیز راننده پراید در اردبیل !

حرکت جنون‌آمیز راننده پراید در اردبیل؛ نشستن یک شهروند روی درب برای حمل بار

۰ نظر