تصاویری از خطرناک ترین فرودگاه جهان !

فرود هواپیما در فرودگاه پرنسس جولیانای جزیره سنت مارتین یکی از خطرناک ترین نوع فرود هواپیمایی در دنیا است.

۰ نظر