درگیری مسلحانه در پیرانشهر

خبرفوری: تصاویری که بطور مخفیانه در پیرانشهر گرفته شده و حجم سلاحی که در دست دارند مورد توجه واقع شده است.

۰ نظر