بیرون کشیدن مار بزرگ از دهان یک زن! ترسیدن خانم دکتر

فیلمی از بیرون کشیدن یک مار زنده از دهان یک زن توسط پزشکان در شبکه های اجتماعی خبرساز شد!

۰ نظر