صحنه عجیب از حضور مردم در ورزشگاه برای شلاق زدن 3 زن و 9 مرد !

طالبان در یک ورزشگاه و در مقابل چشمان صدها تماشاگر، 3 زن و 9 مرد را شلاق زد و این نشانگر از سرگیری مجدد رویکردهای این گروه است که مشخصه‌ای از حکومت آنها در دهه 1990 بود. هر یک از مجرمان بابت سرقت و اقدام خلاف عنف محکوم شده بودند

۰ نظر