ویدیویی ترسناک از اعزام چینی‌ها به کمپ‌های قرنطینه

گفتنی است چینی هایی که دارای کرونای مثبت هستند داوطلبانه به کمپ های قرنطینه اعزام می شوند. منبع: چندثانیه

۰ نظر