لحظه هولناک برای دختر بچه ایی که بادبادک او را به آسمان برد

این دقیقاً همان لحظه‌ای است که یک دختر ۳ ساله با دم بادبادک درهم پیچیده بود. پس از دقایقی وحشتناک دختر توانست به اندازه کافی نگه دارد و سالم و بی خطر فرود آید. دختربچه به سرعت به بیمارستان منتقل شد و در آنجا برای صدمات جزئی تحت درمان قرار گرفت.

۰ نظر