حضور مردی با چهره زنانه زیبا در خانه خدا جنجالی شد

کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از فردی که مدعی بودند دختری بدون حجاب در حال انجام مناسک عمره و طواف خانه خدا است خشم بسیاری را برانگیختند. پس از هیاهوی بزرگی که به وجود آمد و سعودی‎ها به بررسی صحت ماجرای بحث برانگیز پرداختند و مشخص شد که این ماجرا صحت ندارد و این فرد یک مرد جوان است که شبیه دختر است و با هدف معروف شدن با استفاده از افکت های موبایلی تصویر خود را بیشتر شبیه دختر هم کرده است. منبع: دانشجو

۰ نظر