علت تلف‌ شدن 200 قوچ و میش در پارک ملی گلستان

مهدی تیموری رییس پارک ملی گلستان، جزئیات تلف شدن ده‌ها قوچ و میش در پارک ملی گلستان را تشریح کرد، که در ادامه مشاهده می‌کنید.

۰ نظر