وکیل نجفی مدعی شده است که میترا استاد با اسلحه نجفی به قتل نرسیده است

محمد علی نجفی شهردار سابق تهران که متهم به قتل همسر خود است، در ویدئویی وکیل نجفی مدعی شده است که میترا استاد همسر نجفی با اسلحه او به قتل نرسیده است.

نجفی
۰ نظر