لحظه اجرای حکم اعدام قاتل امام جمعه کازرون!!

حکم اعدام قاتل امام جمعه کازرون امروز اجرا شد .

امام جمعه
۰ نظر