حمله گاو به زن موتور سوار در خیابان

یک گاو که به هنگام فروش از دست صاحبش فرار کرده و به چند نفر حمله کرده بود توسط گلوله پلیس چین از پای درآمد.

۰ نظر