لحظه تصادف وحشتناک یک موتور سوار با ماشین در روسیه

برخورد شدید یک موتور سوار با خودرویی که قصد پارک داشت را در این ویدئو ببینید 

تصادف
۰ نظر