طرز تهیه پن کیک مدیترانه ای ، یک عصرانه ساده و خوشمزه

رژیم مدیترانه ای اصیل متشکل از غذاهایی است که در ابتدای دهه 60 در مناطقی چون جنوب ایتالیا و بخش هایی از یونان معمول بود. این الگوی غذایی در دیگر مناطق پرورش زیتون در مدیترانه مثل بخش هایی از فرانسه، لبنان، پرتقال، اسپانیا، سوریه، تونس و ترکیه نیز معمول است.

آشپزی مدیترانه بسیار فراتر از یک کشور است و کشورهای مختلفی را در آسیا، آفریقا و اروپا شامل می شود.

سه ماده اولیه اصلی و اساسی در آشپزی مدیترانه ای عبارتند از زیتون، گندم و انگور.

۰ نظر